Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

EU OPVK - Inovace výuky na základních školách


Projekt "Inovace výuky na základních školách" probíhal 2 a půl roku, od 13. září 2010 do 12. března 2013. Naše škola v rámci grantu získala celkem 948 677,- Kč.


Obsah projektu

  • závazek v rámci individualizace výuky (odučení 4 x 36 hodin v předmětu český jazyk, 4 x 36 hodin v předmětu matematika a 2 x 36 hodin v anglickém jazyce) byl výrazně překročen - v matematice a českém jazyce bylo navíc individualizováno 6 x 36 hodin
  • závazek v rámci vytváření DUMů (digitálních učebních materiálů) v předmětech český jazyk, matematika, ICT a přírodní vědy (přírodopis, chemie, fyzika) jsme překročili o 3 sady DUMů po 36 prezentacích
  • i ve třetím případě, školení pedagogů v rámci DVPP, škola zajistila proškolení mnohem většího počtu pedagogů, než k jakému jsme se zavázali


Využití projektových prostředků

  • zřízení televizní učebny
  • zřízení promítací učebny
  • pokrytí celé školy signálem Wi-fi
  • pořízení 16 ks notebooků
  • pořízení nové kopírky, tiskárny a nových počítačů do interaktivních místností včetně dvou monitorů
  • spotřební materiál jako skener, tonery, velkokapacitní přídavná paměť, lampy do projektorů apod.

 
Projektový souhrn

Školní projekt „Inovace výuky na základních školách“ v rámci programu EU OPVK jsme začali realizovat 13. září 2010. V rámci podpory „Počátečního vzdělávání“ škola získala 948 677,-- Kč. Z této částky jsme obdrželi zálohu ve výši 569 206,20 Kč. Projekt končí 12. března 2013.

V období září 2010 až červen 2011 se do práce na projektu zapojilo celkem 18 pedagogů, kteří vytvořili (a převážně i pilotovali) 364 nových digitálních učebních pomůcek (přírodní vědy, český jazyk, matematika, ICT) a v rámci individualizace výuky odučili 252 hodin (matematika, český jazyk, anglický jazyk). Daří se nám naplňovat i závazek týkající se školení a odborných kurzů.

Za projektové prostředky (pomineme-li odměny pedagogů za práci v rámci projektu a úhrady školení a kurzů) se nám již podařilo pokrýt celou budovu školy signálem Wi-fi, zřídili jsme dvě nové učebny – promítací a televizní, koupili jsme novou kopírku, nové počítače k interaktivním tabulím a první část notebooků pro výuku v rámci projektu (6ks).

Ve 2. roce projektu jsme obdrželi doplatek ve výši 379 470,80 Kč. V lednu 2012 prošla naše škola (úspěšně a bez výhrad) kontrolou finančního úřadu i České školní inspekce. Kontroly byly zaměřeny mimo jiné i na čerpání evropských prostředků a správu projektu.
Naši pedagogové ve školním roce 2011/2012 odučí v rámci českého jazyka, matematiky a anglického jazyka 324 individualizovaných hodin a bude vytvořeno 380 nových DUMů (přírodní vědy, český jazyk, matematika, ICT). V průběhu školního roku budou také proškoleni 4 vyučující v oblasti přírodních věd, 12 vyučujících v českém jazyce a matematice a 1 pedagog v anglickém jazyce. Dokoupíme plánovaný počet notebooků (10 kusů) a zůstatek dotace bude využit na nákup spotřebního zboží (lampy projektory, papíry tiskárny, tonery).


DUMY

Projekty

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI