ZŠ a MŠ TepliceU Červeného kostela 110 příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Klub prevence


Každý pátek (vedoucí Klubu se střídají po 14 dnech)

a) Mgr. et Mgr. Daniel Pokorný: projekty a granty v oblasti prevence, hry v Klubu prevence, počítačová učebna, plavání, Noci ve škole

b) Mgr. Jaroslava Šmelhausová: kuchyňka - vaření, pečení, hry v Klubu prevence, počítačová učebna, soutěže a hry v anglickém jazyce

Klub prevence – plán práce 2014/2015
SZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE, příspěvková organizace

Plán práce Klubu prevence vychází z důvodů, pro které Klub vznikl. Jde v první řadě o mimoškolní kroužek, který žákům nabízí smysluplné využití volného času, dostupnost jinak finančně náročnějších akcí i nové a zajímavé aktivity.
Žáci si činnost domlouvají s vedoucím kroužku v předstihu, přicházejí s vlastními nápady a připomínkami k realizaci jednotlivých aktivit.
 
Základní aktivity v budově školy:
1. Samotná místnost Klubu prevence
2. Počítačová učebna
3. Tělocvičny, posilovna
4. Promítací místnost
5. Televizní místnost
 
V rámci aktivit plánujeme plavání v Teplickém bazénu za 15 Kč, vycházky a utkání na sportovištích jako hřiště ZŠ Edisonova, Anger, Proboštovský les nebo plácek mezi ulicemi A. Staška a Komenského.
Dále v rámci Klubu připravujeme (podle zájmu žáků) návštěvy různých tematických výstav, filmových a divadelních představení a za školní rok zorganizujeme i 2 Noci ve škole.
Podstatnou součástí nabídek Klubu jsou i preventivní aktivity a činnosti v rámci EVVO. Besedy, diskuze, exkurze a další akce podporované, nebo přímo pořádané Klubem se budou konat v průběhu celého roku.

Klub prevence "HELP" vznikl na naší škole ve školním roce 2002/2003 v rámci programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně-patologických jevů a kriminality u dětí a mládeže. Jeho zřízení bylo dotováno částkou 55 000,- Kč odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Klub od počátku sloužil jako zařízení, které realizuje volnočasové, zážitkové a pobytové aktivity pro žáky naší školy. Vzhledem k velkému zájmu žáků o aktivity Klubu se zaměření jeho činnosti ani v dalších letech měnit nebude. Z akcí organizovaných, nebo podporovaných Klubem je možné namátkově jmenovat (kromě pravidelných setkání minimálně jednou týdně): Noc ve škole, SHM, plavecké přebory - Mikulášské plavání, Přechod Krkonoš, MČR v cyklistice, MISS školy a další.

Materiálové vybavení Klubu: klubovna vybavená stolním fotbalem, kulečníkem, akváriem, řadou stolních a společenských her, elektronickými šipkami, vybavením na kreslení apod.

Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníku, aktivních žáků: 18
Vedoucí Klubu: Mgr. et Mgr. Daniel Pokorný a Mgr. Jaroslava Šmelhausová
Pravidelné schůzky: Mgr. et Mgr. Pokorný - pátek 14:00 až 15:00, Mgr. Šmelhausová - pátek 12:45 - 14:00

Telefon škola: 417 539 268

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

Úřední hodiny: po - pá od 08:00 do 15:00

 

SPONZOŘI A PARTNEŘI