Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Klouzavá keramika

Klouzavá  keramika

Plán práce

Školní rok:  2022/23

1. stupeň  (v případě zájmu i 2. Stupeň)

Vyučující předměru PV + Iva Dragounová, Lenka Krejzová

 

 O práci s keramikou je napříč prvním stupněm mezi žáky zájem. Proto bude i v tomto školním roce nabídnuta ( pokud možno všem) možnost si podle modelu z minulého roku nějakou dekoraci nebo užitkový keramický předmět vlastnoručně vyrobit.

 

  • Pracovat se bude se všemi dětmi, které projeví o práci s keramikou zájem a to vždy

po dohodě s třídní učitelkou a s učitelkou předmětu Pracovní, případně Výtvarná výchova během 5. /nebo, a 6. vyučovací hodiny, v pondělí, ve čtvrtek, nebo v pátek podle  rozvrhu v dané třídě

  •  nebude tedy pevný termín, proto název „Klouzavá keramika“
  • Předpokladem je, že se skupina sejde 2 – 4 x za pololetí
  • Na začátku první schůzky budou žáci poučeni o bezpečnosti práce s keramickou hlínou a používaným nářadím, taktéž s ukládáním polotovarů, hotových výrobků          a nepoužitým materiálem
  • Cílem je procvičení svalů prstů a předloktí při hnětení, válení a tvarování hlíny
  • Pokud žáci nezvládnou vlastní výtvarné vyjádření, bude jim nabídnuto několik předloh k napodobení. Zřetel bude brán na dokončení díla a zaměření na detaily
  • Při práci s polotovarem, který je křehký, bude třeba „vyretušovat“ a dohladit povrch, případně podle potřeby opatřit glazovacím nátěrem, se bude nutné zaměřit na opatrnost a ohleduplnost i  k výtvoru ostatních  spolužáků
  • Výrobky se podle možností vystaví na vánoční výstavku, velikonoční výstavku, případně další dle aktuální situace
  • Ve druhém pololetí se bude práce zaměřovat na zdokonalení výtvarného projevu, zručnost a samostatnost při práci s keramickou hlínou
  •  Druhy použitých hlín a způsoby zpracovávání se budou podle potřeby obměňovat a kombinovat

 

Aktuálně prováděná činnost bude uvedená v poznámce.

O škole

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI